Begin dit schooljaar dienden we een aanvraag in om vanaf schooljaar 2021-2022 de opleiding Beweging en Sport aan te bieden in de 2e graad bso.

sport stadsparkIn deze studierichting leren leerlingen allerlei sport-, bewegings- en spelactiviteiten organiseren. Ze nemen begeleidende en ondersteunende rollen op. Zo leren ze communiceren en samenwerken met groepen, deelnemers motiveren en enthousiasmeren en scheidsrechter zijn.

Deze opleiding, die verder wordt gezet in de derde graad, bereidt leerlingen voor om na hun middelbare studies aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. Na het doorlopen van deze studierichting kunnen leerlingen dan ook onder andere aan de slag als monitor tijdens sportkampen en zaalwachter in sportzalen.

 

SHT heeft een lange traditie in het aanbieden van sportrichtingen. Naast de bestaande richtingen Lichamelijke Opvoeding & Sport in tso (beter bekend als “Sport” en “Sportbegeleiding” na de onderwijshervorming vanaf september 2021 ) en Sportwetenschappen in aso, trekken we nu (hopelijk!) de lijn door. Zo kunnen we zowel in aso, tso als bso vanaf september 2021 een sportrichting aanbieden.

We houden jullie op de hoogte!