Regels en afspraken

De SHT biedt zijn leerlingen zo veel mogelijk kansen om uit te groeien tot talentvolle en gemotiveerde volwassenen. Om dit te kunnen realiseren rekent de school erop dat alle leerlingen hun verantwoordelijkheid nemen. Respectvol omgaan met medeleerlingen en leerkrachten kan enkel door een aantal regels en afspraken in acht te nemen. Sportiviteit en fairplay zijn daarbij belangrijke waarden. In de eerste plaats zijn er de voorschriften van het schoolreglement die iedere leerling moet naleven.