oudercomité verslag 19/9/2018

OC vergadering 19/9/2018

Aanwezig  : Danny Gladinez, Marc Gorris, Veronique Loncin, Els Goris, Richard Dewijer , Evi Hendrix, Greet Maes,  Pierre Janse, Els Mertens, Ann Bierten, Mieke Dielen 

Verontschuldigd: Manon De Leeuw

  1. Verwelkoming door Richard en voorstelling 3 nieuwe leden

Blij jullie weer te mogen verwelkomen en fijn om nieuwe gezichten te mogen begroeten. Welkom aan iedereen ! Wij hopen weer op een goede samenwerking.

 

  1. Vorig verslag  

Vorig verslag overlopen en goedgekeurd

Agenda:

Vergaderingen OC: woensdagen 14/11, 16/1, 13/3, 15/5

Quiz: vrijdag 15  of 22 februari

Opendeurdag en reunie : 27/4

Proclamatie: 25/6

BBQ: nog niet beslist

 

  1. Overzicht inschrijvingen nieuwe leerlingen  (door Marc Gorris)

2016      totaal 586 leerlingen, 68 nieuwe leerlingen in het 1ste jaar

2017      totaal 555 leerlingen, 79 nieuwe leerlingen in het 1ste jaar, geen zijinstroom

2018      totaal 610 leerlingen, 76 nieuwe leerlingen in het 1ste jaar, wel zijinstroom

Ook zijinstroom in het 2de jaar Sport en Handel 1 en 2

 

Trends: Beroepsrichting minder leerlingen, moderne stijgend aantal leerlingen

4de jaar is volzet met 24 leerlingen

 

+600 leerlingen is dankbaar want dit geeft meer ademruimte voor het organiseren van de lessen vanaf volgend schooljaar

 

SHT is een flexibele kleine organisatie, ASO sportwetenschappen ontwikkelt zich als een stevige pilaar in onze school en we hebben weer een goed bezette 1ste graad, een gezonde mix in BSO, TSO en ASO  met een sterker leerlingenprofiel.

 

 

 

  1. Financieel verslag

Zichtrekening en spaarrekening: toestand is gezond.

 

Dit schooljaar zal het oudercomité een inbreng doen in de sportinfrastructuur – plannen voor nieuwe toestellen en openluchtklas zijn goedgekeurd

 

VACATURE voor schooljaar 2019-2020: voor nieuwe penningmeester en reserve penningmeester oudercomité

Taakomschrijving:

-          Overzicht en controle houden

-          Verslag uitbrengen op het oudercomité

 

  1. Activiteitenlijst

Is rondgegaan voor wie in welk project gaat meehelpen

Trekkers:

Reunie: Dit voorjaar (27/4/2019) vindt er ook weer dereünie plaats die 3 jaarlijks wordt georganiseerd door het feestcomité van de leerkrachten met ondersteuning van het oudercomité op die avond zelf

Quiz:                                                    Graag dat iedereen mee uitkijkt/zorgt voor nieuwe prijzen aub ! (liefst per 6 stuks)

Open dag: Pierre

Paaseieren: Veronique                               de directie zorgt voor 2 paashaas kostuums

                                                              Paasflyers weer tussen het Kerstrapport

Digitale prospectie: Smartschool en Facebook, met facebook is er vorige keer iets misgelopen, dit is echter toch een medium om veel mensen te kunnen bereiken

Beste verkoper eitjes (lln) krijgt ook dit jaar weer een bon voor de foodcorner

BBQ: Richard

3 onthaalmomenten: 14 maart 2019 info 6de jaars basisonderwijs, eind augustus 2019 en infomoment 1ste jaars september

 

  1. Thema: Jaam Jaam Nepal

Goede doel voor projecten voor de plaatselijke bevolking

Oa: noodhulp aardbeving, tandartsen, medische hulppost, heropbouw school, sanitair, irrigatie en drinkbaar water, materniteitsgebouw etc. (zie bijgesloten brief + folder)

 

  1. Varia

-          Controle in fietsenstalling? (ketting van fiets tot 2x, kapotte banden, gestolen fiets à directie neemt dit op

-          Duaal leren gestart? Ja 5-tal leerlingen zijn gestart 2 dagen per week (Soedal, Van Roey en Auto – logistiek/magazijn). Ze zijn vooraf gescreend op arbeidsrijpheid en de juiste attitude. Dit is een af te werken programma met een leerplan van vaardigheden die op de werkvloer moeten geleerd worden.

-          Gesplitst betalen schoolrekeningen is een zeer welkome mogelijkheid die zeer wordt geapprecieerd ook door alleenstaande mama’s . Een goeie oplossing dus.

-          Boeken tekort/te laat? Bij Iddink op de lijst (3 sport) iets misgelopen?  Even verifiëren welke het juiste boek is bij de leerkracht.

-          Heet water in refter afgeschaft?

-          Smartschool: geen data meer zichtbaar bij geplande toetsen?

Afrondingen  toetspercentages zijn ook vreemd en verschillend bij kind/ouder

à mailtje sturen aan Wim Eysermans om na te kijken

-          Nieuwe telefoonlijst wordt toegevoegd door Ann (Secretariaat)

 

  1. Afsluiting:

Dankjewel, volgende vergadering 14/11

 

 

 

 

 

Verslaggever: Els Goris