oudercomité verslag 16/1/2019

       OC vergadering 16/01/2019

Aanwezig  : Danny Gladinez, Marc Gorris, Maes Greet, Richard Deweijer, Els Mertens, Manon de Leeuw, Ann Bierten, Mieke Dilen, Evy Hendriks, Pierre Janse

Verontschuldigd:  Els Goris, Benny Leemans, Barbara Goris, Véronique Loncin

1.Verwelkoming en voorspoedig 2019

 

2.Goedkeuring vorig verslag

                Verslag wordt goedgekeurd

 

3. Stand van zaken activiteiten

                Quiz: 15 februari om 20u

                Richard neemt contact op met Piet ivm Quiz, over wat er nog moet gebeuren

                Helpers om 19u aanwezig

                Vorig jaar affiche door Ben. Zijn pc is stuk, dus probleem voor bestand van affiche

                Komt op website, Smartschool, Facebook, Turnhout uit en Instagram.

Marc vraagt na bij Wim en Jos

 

Graag helpers, Richard stuurt nog een mail met afspraken

Vorig jaar was er een probleem met de zichtbaarheid van de nummers op de tafels, dus dit jaar vlaggetjes met tafelnummers: Pierre gaat deze maken

 

Prijzen: nog prijzen gezocht! Deze kunnen afgegeven worden bij Piet op school (liefst per 6)

de 1ste 3 groepen en bv de 3de laatste groep krijgen een grotere prijs, de studentenploegen krijgen filmtickets

voor de rest is het de bedoeling dat iedereen iets (klein) kan krijgen

 

                Opendag: 27 april

                OC doet in de namiddag de verkoop van de bonnetjes voor drank

                Beurtrol OC per 2, vanaf 12u tot 18.30u (6 tot 8 personen nodig?). Pierre is trekker?

                Vanaf 18u nemen leerkrachten het over

                Richard zet op mail

’s avonds serveren we cava en wijn in de kelder (20u-00u): Richard, Greet en Pierre geven zich hiervoor op

 

4.Paasactie

                We zijn dit jaar misschien verplicht om meer kilo per kleur/smaak af te nemen (Limar).

Veronique zou nog informeren of dit toch anders kan, maar als dit toch het geval zou zijn, dan kiezen we best voor 1 of misschien 2 soorten

                Veronique (trekker) neemt actie, keuze van 250g -500g zakjes?

Bestelformulieren worden meegeven 15 februari en de week nadien gaan we rond in de klassen (2x)

                Ook bestelformulieren op de tafels bij de quiz leggen

Maandag 18 februari papieren ophalen in klassen + andere datum (wordt nog met Veronique afgesproken). (Volgens verslag d.d. 19/09/2018 zorgt directie voor 2 paashaas kostuums?)

Diegene die het meest verkoopt: Bon Foodcorner

 

 

5.Terugblik oudercontact

                Heel goede reacties en nog meer opkomst dan vorig jaar

                615 = aantal leerlingen nu = belangrijk i.v.m. omkadering naar volgend jaar toe

Diegenen die interesse hebben in uitleg onderwijshervorming moeten mail sturen naar An Verbeek, en dan kan er bij volgende OC vergadering een toelichting zijn om 19.30u (als er voldoende reacties komen)

 

6.Varia

                Danny: project infrastructuur buiten uitbreiden

                Sportdienst geeft financiële bijdrage, ook OC en leerlingenraad

                Openluchtklas: groendienst zou het willen doen

November mededeling van overheid: toegankelijk voor publiek/externen, subsidies van overheid wordt aangevraagd (max. 15.000 euro), 22 februari moet dossier binnen zijn, half mei toewijzing van bedragen, investering van ongeveer 25.000 euro

 

An: Tip voor prijzen: Kempische Tombolahal ‘het stalletje’ te Geel

 

7. Afsluiting

 

8.Volgende vergadering woensdag 13 maart 2019 om 20u

 

 

 

Verslaggever: Greet Maes