oudercomité verslag 14/11/2018

       OC vergadering 14/11/2018

Aanwezig  : Danny Gladinez, Marc Gorris, Véronique Loncin, Els Goris, Richard Deweijer , Evi Hendriks, Greet Maes,  Pierre Janse, Els Mertens, Ann Bierten, Mieke Dilen,  Barbara Goris, Benny Leemans, Manon De Leeuw

Gasten: Danny Bockx, Veerle Verhoeven, Esther Verhagen, Paul Embrechts

Verontschuldigd:  Pierre Janse

 1. Verwelkoming door Véronique

Dank voor een talrijke aanwezigheid

Voorstelling Danny Bockx (oud-leerling SHT) en zijn huidige klasgenote Esther Verhagen. Zij volgen samen de lerarenopleiding.

Danny heeft een eigen IT bedrijf en volgt de lerarenopleiding om toekomstgericht te kunnen ondersteunen i.v.m. het M-decreet en onderrichten over handicaps.

Voor hun opleiding komen ze een aantal vergaderingen meevolgen oa. een participatieraad, een oudercomité, leerlingenraad en een ouderraad om zo te leren over de samenstelling, de adviezen en de werking van deze raden.

 

 1. Vorig verslag  

Vorig verslag overlopen en goedgekeurd

 

Agenda:

Vergaderingen OC: woensdagen 14/11, 16/1, 13/3, 15/5

Quiz: 15/2 (De collega’s organisatoren vragen het OC uit te wijken naar 15/2 omdat ze zelf deelnemer zijn aan een quiz op 22/2. Bovendien hadden zij intern reeds de datum van 15/2 gecommuniceerd)

Opendeurdag en reünie : 27/4

BBQ: 21/6

Proclamatie: 25/6

 

 1. BBQ en opendag

Paul Embrechts:  

 1. de BBQ wordt dit jaar weer georganiseerd door het oudercomité. Datum vrijdag 21/6

Drank Prik en Tik via Piet Steeman

 

Manon:

 1. Opendag 27/4: coördinatie daggroep:

-          De Activity Route was vorig jaar een succes en zal dit schooljaar nog een keer worden georganiseerd 12u tot 18u

-          De notities en bemerkingen van vorig jaar worden meegenomen in de organisatie van dit jaar

-          Catering en plaatsing foodcorner  zal nog besproken worden met de betrokken personen. Misschien wordt de foodcorner toch dichterbij geplaatst.

Opm: Vorig jaar was er een gemis van de sportschoolsfeer, misschien een idee om meer demonstraties te organiseren.

Er komt een Volleybaltornooi vanaf 16u voor oud-leerlingen en evt.  sportleerlingen 3de 4de en 5de jaars (Dat laatste wordt nog bekeken)

 

 1. Reünie: Het feestcomité (FC SHT) organiseert dit schooljaar ook weer een Reünie.

Tussen 19-20u wordt er opgesteld en komt er een frietkraam voor het personeel.

Vanaf 20u worden de gasten onthaald via de hoofdingang.

De oude schoolfoto’s vorige editie waren een succes, wat er dit jaar gepland is, is nog een verrassing.

Men speelt met de idee voor een Bodega Wijnbar in de kelder waar oud-collega’s rustig kunnen bijpraten terwijl Meteoor zijn muziek laat knallen.

De reünie zal dit jaar duren tot middernacht.

Opruimen: Alle hulp is welkom van de aanwezige Helpende handen

Reclame: via sociale media en groepen zoals SHT van toen (op facebook)

Verdere organisatie:

werkgroepenvergadering 6/12 (startuur? )

Volgend oudercomité 16/1 komen de medewerkers  OC  om 19.30u samen met de vertegenwoordigers van het feestcomité.

 

 1. Vacature

VACATURE voor schooljaar 2019-2020: voor nieuwe penningmeester en reserve penningmeester oudercomité

Taakomschrijving:

-              Overzicht en controle houden

-              Verslag uitbrengen op het oudercomité
kandidaten: Evi Hendriks en Els Mertens

 

 1. Financieel verslag

Het financieel verslag wordt goedgekeurd. Dit schooljaar zal het oudercomité een inbreng doen in de sportinfrastructuur – plannen voor nieuwe toestellen en openluchtklas zijn goedgekeurd.

 

 1. Activiteitenlijst

Aanvulling: Buitenschoolse activiteiten voor ondernemers

19/12 wintersalon Yihaa op de Markt van Turnhout  met verschillende groepjes van het vierde jaar

13/1 Doen de miniondernemingen  mee met “Verloren maandag” op de Grote Markt

 • om het ondernemen te stimuleren

 

 1. Thema: Jaam Jaam Nepal

Goede doel voor projecten voor de plaatselijke bevolking

O.a.: noodhulp aardbeving, tandartsen, medische hulppost, heropbouw school, sanitair, irrigatie en drinkbaar water, materniteitsgebouw etc.

Kleine lopende projectjes gaan goed. Rond de Paasvakantie gaat de ploeg met Geert naar ginder.

In de Hartelijke Week was er een sponsortocht.  (Afstand van hier tot Nepal en terug)

Het oudercomité bekijkt of we dit mee sponseren en/of we misschien het eindbedrag afronden. We wachten het eindbedrag af. Er wordt ook bekeken of we met de paaseitjes hierin een klein gedeelte kunnen sponsoren.

De essentie is dat de leerlingen worden betrokken om hiervoor iets te doen.

Er is geen richtbedrag vooropgesteld door de werkgroep. Een bijdrage kan altijd aangezien Geert (klusjesman) zelf lid is van de organisatie.

 1. Quiz 2019

Datum: 15/2 op vraag van de organiserende leerkrachten

Sponsorlijst wordt doorgegeven aan Richard

We zijn nog steeds op zoek naar leuke prijzen, graag per 6.

Dank voor de reeds  ingeleverde prijzen.

 

 1. Varia

Outdoor fitness sponsoring:

Hiervoor werkt de SHT samen met de Sportraad en de Groendienst. 

Doel: “Het grootste park van Vlaanderen” worden.  Hiervoor is de uitbreiding voorzien met een amfitheater (outdoor, zitten, fitness, nieuwe verlichting en open voor publiek)

De overheid is een belangrijke partner hierin, het is mogelijk gesubsidieerd. Een subsidie-aanvraag wordt voorbereid. Er zijn 4 partners die hierin sponsoren. Ook het oudercomité sponsort mee. De uitvoering gebeurd gefaseerd.

 

Smartphonegebruik op school:

De directie zoekt een draagvlak om misbruik van sociale media i.v.m. pestgedrag door bijvoorbeeld Snapchat, cameragebruik etc. kort te sluiten. Er ontstaan té veel conflicten die een claim leggen op de opvoeders, zorgleerkrachten en de leerlingen zelf. Er moet paal en perk aan gesteld worden om terug een veilig gevoel te creëren op school.

De directie opteert op dit moment voor een kans om op een gezonde manier te leren omgaan met dit medium versus een totaalverbod.

-          Er komt in elke klas afzonderlijk een bespreking met de titularis waarbij ze zelf aan de slag gaan met dit gegeven en voorstellen doen voor nieuwe afspraken en sancties

-          Op maandag 26/11, 4de lesuur in de refter komt er van iedere klas een klasvertegenwoordiger het voorstel toelichten. Ook de leerkrachten en de ouders (Benny Leemans en Dominik Van Heupen) komen hun standpunt toelichten.

-          De directie neemt alle voorstellen ter harte en zal dan een nieuw plan van aanpak opstellen. Dit zal aan iedereen worden meegedeeld en de nieuwe afspraken worden meegegeven met het kerstrapport. 

-          Benny ivm pestgedrag en intimidatie:

 • In kaart brengen en rondvraag met enquête
 • gepaste maatregelen
 • Preventie dat zorgt voor een veiligheidsgevoel

Klusjesman: De directie is verbouwereerd over de staat van de speelplaats op het einde van elke schooldag en weigert nog langer om klusjesman in te schakelen om iedere dag een uur deze rommel op te ruimen. Er staan meer dan voldoende vuilbakken.

Er zal een beurtrol georganiseerd worden zodat iedere klas, klassikaal 2 x per jaar deze verantwoordelijkheid op zich neemt (elke dag laatste kwartier van het laatste lesuur.)

Paaseitjes: de minimumafname van de paaseitjes is  verhoogd naar 35kg per soort?...  Dit wordt bekeken want zoveel kilo hebben we tot op heden nog niet verkocht. Veronique onderhandelt over de minimumafname.

 1. Afsluiting:

Dankjewel, volgende vergadering  16/1

 

Verslaggever: Els Goris