Leren leren

Op de SHT laten we onze leerlingen niet aan hun lot over, zo veel is zeker! In de verschillende leerjaren is er altijd de rode draad van het leren leren, op maat gesneden van onze aso-, tso- en bso-leerlingen.

 

In de 1e graad zijn het voornamelijk klasgestuurde projecten, terwijl we in de 2e graad en (zeker) 3e graad meer aansturen op zelfstandigheid en initiatief van de leerling zelf, uiteraard met het oog op hogere studies.


Een heleboel hulpmiddelen worden aangereikt: een papieren studieplanner, een programma voor e-mindmapping, documenten om gestructureerde leerstofoverzichten te maken, een checklist van een zesstappenplan en anderen.

 

Steeds houden de tutor en klastitularis een oogje in het zeil. Zij maken geregeld tijd vrij om naar je manier van leren te kijken. Na de kerstproefwerken wordt er (in klasverband) teruggeblikt op de proefwerkenresultaten, waaraan de leerlingen vervolgens een actieplan koppelen.

 

Heb je ergens de boot gemist, dan kan je je aanmelden voor een studietraining. Tijdens die sessies kan je heel concreet aangeven welke problemen je op studiegebied ondervindt. Samen met een begeleidende leerkracht en je tutor werk je die problemen dan weg, zodat je weer gewapend bent voor de komende taken, toetsen en proefwerken.

 

Alle 'leren leren'-projecten worden regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd, volgens de noden van de leerlingen. Een team van 'leren leren'-experts (uit de verschillende richtingen en leerjaren) stelt alles in het werk om iedere leerling een juiste studiemethode bij te brengen.