Leerlingenbegeleiding

Doelstellingen leerlingenbegeleiding

 

  • jongeren leren leren
             (= hen coachen bij het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes)
  • jongeren leren kiezen
             (= hen begeleiden tijdens hun studietraject)
  • jongeren leren leven
             (= hen socio-emotioneel en cultureel vormen).

In de loop der jaren zijn binnen de SHT tal van initiatieven ontstaan om onze leerlingenbegeleiding op een hoog peil te brengen.

 

Invulling leerlingenbegeleiding

 

Tutorsysteem

 

De tutor is de persoonlijke coach van de leerling. Hij volgt de studieresultaten op, speurt naar talenten en mogelijkheden van de leerling. De tutor zoekt samen met de leerling naar een gepaste studiemethode en studiehouding. Hij heeft een luisterend oor bij schoolse en andere problemen, is de vertrouwenspersoon bij uitstek die helpt, aanmoedigt, feliciteert, achter de veren zit, of op het matje roept.

 

Klassenraden en leerlingendossiers

 

De klassenraad bestaat uit een representatieve groep leerkrachten die in een bepaalde klas lesgeeft. Op regelmatige tijdstippen overleggen deze leerkrachten en bespreken zij de resultaten en de attitudes van hun leerlingen. De tutor koppelt het resultaat van deze bespreking terug naar de leerling en eventueel zijn ouders.

 

Avondstudie

 

De leerling kan bij de start van het schooljaar kiezen om op een of meerdere dagen in de avondstudie (15.40 uur - 16.30 uur) te blijven. Leerlingen werken er aan hun taken en lessen in alle rust en stilte. Op de gekozen dag/dagen, is de aanwezigheid verplicht.

 

GOK-team

 

Het letterwoord GOK staat voor 'Gelijke Onderwijskansen'. Onze school probeert de onderwijs- en/of leerachterstand van de leerlingen weg te werken. Wij werken aan preventie en remediëring zodat de leerling kan aansluiten bij het normale lesgebeuren.