Internationalisering op SHT

 

 

Visie internationalisering

 

De Sport- en Handelsschool Turnhout wil garant staan voor kwaliteit. Daarom besteedt ze veel aandacht aan kwaliteitszorg (visie + beleid). Een doorgedreven internationalisering is een van de pijlers waarop het kwaliteitsbeleid rust.

 

Internationalisering wordt in onze samenleving steeds belangrijker. Via de nieuwe media zijn we immers continu op de wijde wereld gericht. Onze leerlingen zijn 'digital natives' en zijn maar een muisklik verwijderd van contacten met het buitenland. Die jonge mensen verwachten ook van hun school dat die in een dergelijke internationale beleving meegaat.

 

Als school zijn we er ons erg van bewust dat leerlingen en personeelsleden uit contacten met buitenlandse leeftijdsgenoten, leerkrachten, bedrijven en scholen erg veel kunnen leren. En dat een internationaal kader ook prima geschikt is om te werken aan de belangrijkste competenties.

 

De SHT wil met haar internationalisering de onderstaande doelstellingen realiseren.

 

BIJ DE LEERLINGEN

 

Via internationale projecten op school

(digitale contacten, Dag van Europa, vreemdetalendagen, The World@School, …) en aanwezigheden in het buitenland (excursies, reizen, stages, uitwisselingen, ...) willen wij:

 

 • het taalniveau van onze leerlingen verhogen. Dat geldt voor het Nederlands, bijvoorbeeld via het schrijven van een motivatiebrief in aanloop naar een buitenlandse stage. Maar uiteraard ook voor de vreemde talen, onder meer via een Engelstalig sollicitatiegesprek in aanloop naar een buitenlandse stage of via een spoedcursus zakelijke communicatie in het buitenland of via het leven in een buitenlands gastgezin of via een spannende 'SHT-taalbattle' (taalspel door werkgroep Taalbeleid).

 

 • de communicatievaardigheden van onze leerlingen aanscherpen (bijvoorbeeld communiceren via een blog, forum, videoboodschap met het buitenland of skypen met een potentieel internationaal stagebedrijf).

 

 • de leerlingen zichzelf leren kennen. Wie zijn zij? Wat kunnen zij al? Wat zijn hun sterktes en zwaktes? Wat moeten zij nog leren?

 

 • de sociale vaardigheden van leerlingen verhogen (bijvoorbeeld door hen te laten werken in een buitenlandse firma en hen te laten functioneren binnen een team van leeftijdsgenoten).

 

 • het welzijn (+ de leermotivatie) en het zelfvertrouwen van onze leerlingen verhogen. Ook de verbondenheid (teamspirit) tussen de leerlingen willen we ermee verbeteren.

 

 • de zelfredzaamheid, het samenwerkingsvermogen, de verantwoordelijkheidszin en het ondernemerschap van onze leerlingen verhogen (bijvoorbeeld door hen het openbaar vervoer in een vreemde stad te laten gebruiken, hen een bepaald budget te laten beheren en hen te laten samenwerken met buitenlandse partners).

 

 • de openheid en verdraagzaamheid van onze leerlingen vergroten. Zij moeten openstaan voor vreemde culturen. Zij moeten kunnen ontdekken wat de verschillen en gelijkenissen zijn tussen verschillende culturen. Zij moeten kunnen kennismaken met buitenlandse geschiedenis, kunst, muziek, literatuur enzovoort.

 

 • de kennis van onze leerlingen over de Europese Unie vergroten (bijvoorbeeld op de Dag van Europa en/of via het lessenpakket Europe@school). Ze ontdekken proefondervindelijk welke mogelijkheden dit samenwerkingsverband ook voor hen kan bieden.

 

BIJ DIRECTIE- EN PERSONEELSLEDEN

 

Via buitenlandse contacten (projecten als stages, uitwisselingen, job-shadowing, bezoeken, excursies, ...) willen wij ervaren en leren hoe buitenlandse ondernemingen en scholen functioneren. We hebben vooral oog voor:

 

 • het management/beleid in een buitenlandse school (nieuwe inzichten),
 • de manier van lesgeven in een buitenlandse school (alternatieve lesmethodes) (om de kwaliteit van onze eigen studierichtingen te verhogen),
 • de manier van kwaliteitszorg en internationalisering in een buitenlandse school,
 • de organisatie binnen een buitenlands bedrijf,
 • de organisatie van stages in een internationale onderneming,
 • het ondernemerschaponderwijs in een buitenlandse school.

 

Na iedere internationale ervaring toetsen wij af of en hoe we de opgestoken kennis kunnen implementeren binnen onze eigen school, ons eigen beleid, het eigen handelen van onze personeelsleden en directieleden. Dat heeft dan betrekking op kwaliteitszorg, internationalisering, lesinhoud, lesmethodes, stageorganisatie enzovoort. We zijn ervan overtuigd dat internationalisering een verrijking inhoudt voor onze eigen organisatie. Onze internationale projecten tonen ook aan dat met de steun van Europa heel wat mogelijk is.