Inspraak

Leerlingenraad (Lera)

 

In de leerlingenraad krijgen onze leerlingen de kans om het schoolleven mee vorm te geven en het beleid mee uit te tekenen.

De leerlingenraad vergadert tijdens de middag. De leerlingenraad is vertegenwoordigd in de schoolraad en het oudercomité.

 

Oudercomité

 

Het oudercomité vergadert regelmatig en houdt op die manier een vinger aan de pols binnen de school. Bovendien neemt het oudercomité diverse initiatieven en sponsort zij pedagogische uitstappen van onze leerlingen.

 

Schoolraad

 

De schoolraad is een advies- en overlegorgaan dat deel uitmaakt van de algemene organisatie en werking van de school. Drie keer per schooljaar bespreekt de raad de  praktische onderwerpen.

 

Directieraad

 

De directieraad adviseert de directie in het schoolbeleid en komt tweewekelijks samen. De leden van deze raad, behalve de directieleden, worden verkozen door collega’s leerkrachten en opvoeders.