Inschrijven en informatie

Tijdens het schooljaar: op afspraak
Tel: 014 / 43 80 00

Tijdens de zomervakantie:
Werkdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur.

De school is in 2019 gesloten van 7 juli tot en met 18 augustus.

 

 

Meebrengen bij de inschrijvingen:

  • de identiteitskaart,
  • het rapport van vorig schooljaar (indien mogelijk),
  • de eindbeslissing, oriënteringsattest van de vorige school,
  • eventueel de 'baso'-fiche vanuit de lagere school,
  • eventueel advies OKAN.

Studierichtingen

Klik hier voor een overzicht van de studierichtingen.

 

Inschrijvingsbeleid

Je kind inschrijven in de school van je keuze?

Vanaf maart 2019 kan je je kind inschrijven voor het schooljaar 2019-2020. Hiervoor gelden een aantal inschrijvingsregels en voorrangsperiodes.

Hou hier dus rekening mee en schrijf je kind op tijd in!

Voor ieder kind is er een plaats!

Voor alle kleuter-, lagere en secundaire scholen met een 1ste jaar in Turnhout gelden dezelfde inschrijvingsperiodes. 

Inschrijven tijdens de schooluren (of na afspraak) in de drie inschrijvingsperiodes

periodes inschrijvingen 11 t/m 27 maart 2019
Broers en zussen krijgen voorrang in de school waar al een kind van je gezin schoolloopt. 
Ook kinderen van personeel van de school hebben voorrang in die school.

1 t/m 29 april 2019

Om een betere verdeling te krijgen van leerlingen met een verschillende achtergrond houden scholen plaatsen vrij voor kinderen die wel of juist niet aan bepaalde kenmerken voldoen.

Vanaf 3 mei 2019
Je kan je kind inschrijven in om het even welke school in Turnhout. Je kind heeft echter geen voorrang.

Vragen?

Je kan steeds terecht bij de school waar je gaat inschrijven, het Vrij CLB, CLB GO! en het LOP.

  • Vrij CLB - 014 41 64 39 (dit is het CLB voor SHT)
  • CLB GO! - 014 41 33 30
  • Lokaal Overleg Platform (LOP) - 0473 93 89 37

Ook op de website www.lop.be > LOP Turnhout > Basis/Secundair > INFO VOOR OUDERS vindt u meer informatie.

De flyer 'Inschrijven op school' kan je hier raadplegen.

 Meer info.