Een dagje SHT

Dagindeling

 

Het eerste lesblok verloopt van 8.25 uur tot 12.05 uur, inclusief een kwartiertje pauze om de batterijen weer op te laden.

Na de lunchpauze volgt het tweede lesblok, en wel van 12.55 uur tot 15.40 uur of 16.30 uur (afhankelijk van het lessenrooster). Ook dit namiddagblok wordt gebroken door een verkwikkende speeltijd.
Op woensdag eindigen alle lessen om 12.00 uur.

 

08.30

eerste bel!

 

09.20

tweede lesuur

 

10.10

pauze

 

10.25

derde lesuur

 

11.15

vierde lesuur

 

12.55

vijfde lesuur

 

14.35

pauze

 

13.45

zesde lesuur

 

14.50

zevende lesuur

 

15.40

(eventueel) achtste lesuur

 

 

Middagpauze

 

Bij de start van het schooljaar melden de ouders waar de leerlingen zullen lunchen. Wij vragen de ouders uitdrukkelijk om hun kind geen toestemming te geven om te eten op andere plaatsen dan thuis, bij familie of op school. Ouders kunnen het middagverblijf alleen wijzigen als ze dit uitvoerig motiveren. In de refter op school kunnen de leerlingen lunchen en een lekker drankje (water, chocomelk, Fristi, fruitsappen) drinken. In de winter kunnen zij ook warm water krijgen voor hun kopje thee of 'minute soup'. Onze Brooddoosbrigade vraagt nadrukkelijk dat leerlingen een brooddoos gebruiken en geen aluminiumfolie of andere verpakkingen.

 

Studie

 

Op school is studiemogelijkheid van 15.40 uur tot 16.30 uur, op alle schooldagen, uitgezonderd op woensdagnamiddag. Tijdens de proefwerkenperiode is er mogelijkheid tot namiddagstudie. Daarvoor moeten de leerlingen zich op voorhand inschrijven.