Duaal Bedrijfsorganisatie

5e en 6e jaar tso Duaal Bedrijfsorganisatie

Met deze studierichting mikken we vooral op de sterkere tso- en aso-leerlingen. Wie uit een economische tweede graad komt en op zoek is naar extra uitdieping op het vlak van boekhouden en human resources, moet deze uitdaging aangaan.

In deze opleiding (leerjaar 5 en 6) volg je 14 uur basisvorming op school, aangevuld met 4 lesuren boekhouden in het 5e jaar en 4 lesuren human resources/boekhouden in het 6e jaar. De leerlingen komen dus tweeëneenhalve dag naar school. De andere twee dagen doen ze praktijkervaring op in een boekhoudkantoor of sociaal secretariaat. Daar ontwikkelen ze competenties binnen de module boekhouden en human resources.

 

Lessentabel
In de 3e graad beland? We bereiden je voor op het hoger onderwijs! Wat de verdere mogelijkheden zijn? Kijk op ‘onderwijskiezer.be’ voor eventuele vervolgopleidingen.