Algemene Informatie Jieha-Minionderneming-Studentenbedrijven

De Stedelijke Handelsschool heeft een jarenlange traditie in het stimuleren van de  ondernemerszin bij jongeren  en hen te begeleiden. Onze leerlingen  krijgen tijdens hun schoolcarrière  de kans om deel te nemen aan verschillende activiteiten die de ondernemerszin bevorderen. Hierbij laten wij u alvast kennis maken met enkele initiatieven:

  • In de eerste graad gaan de leerlingen op bedrijfsbezoek bij een succesvol bedrijf uit de regio. Hier zien zij hoe alles in zijn werk gaat en luisteren zij  naar de school- en werkervaringen van de werknemers. 

  • Vervolgens doen onze leerlingen in de tweede graad ervaringen op d.m.v. projecten zoals Vlajo Challenge en Jieha!  Zo worden er verschillende ondernemersvaardigheden getoetst:  creativiteit, omgaan met risico's, beslissingen durven nemen, teamwork, communicatie, plannen, ...

    Ook staat er in de tweede graad een bedrijfsbezoek op het programma.

  • Uiteindelijk zullen de leerlingen in de derde graad zelf een studentenbedrijf of minionderneming opstarten. Door actief een bedrijfje op te starten zullen zij leren dat ondernemen meer is dan enkel een winkel runnen. De leerlingen stellen immers een ondernemingsplan op en gaan dit uitvoeren.  Hun gekozen product of dienst zal gecommercialiseerd worden met inzet van personeel en startkapitaal. De nadruk ligt op doen: eerst denken en dan effectief doen.

Om deze projecten tot een goed einde te brengen verwachten wij  van de leerlingen een grote inzet. Uiteraard worden zij ondersteund en begeleid door hun leercoach op school. De taak van de leercoach bestaat erin om, indien nodig, bij te sturen en de leerlingen bij te staan met advies. Daarnaast wordt er ook ondersteuning geboden vanuit Vlajo (www.vlajo.org).

Tevens wil de school een brug slaan tussen de bedrijfswereld en het onderwijs. Zo nodigen we op regelmatige tijdstippen ondernemers uit voor de klas. Een unieke gelegenheid voor leerkrachten en leerlingen om met een ondernemer of bedrijfsleider in dialoog te treden.

Tenslotte krijgen  onze leerkrachten de mogelijkheid om deel te nemen aan bijscholingen, stages en bedrijfsbezoeken.  Thema-avonden  en workshops met gastsprekers uit de bedrijfswereld staan ook op het programma. Op deze manier stemmen we de noden van de bedrijven en het onderwijs beter op elkaar af.

 

Jieha  Studentenbedrijven  Miniondernemingen