Wat ná het 6de jaar LO en Sport

Na 6 Lichamelijke opvoeding - Sport verder studeren in het hoger onderwijs:

  • communicatiemanagement met opties: event en concept en organisatie
  • hotelmanagement
  • sociaal werk met opties: maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk
  • orthopedagogie met opties: orthopedagogie en toegepaste criminologie
  • ergotherapie
  • kinésistherapie
  • sportloopbanen: sportmonitor en diverse BLOSO trainers en instructeursopleidingen
  • blauwuniformen: politie, brandweer
  • militaire loopbanen
  • lerarenopleiding: kleuter onderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs.