Inschrijven en informatie

Tijdens het schooljaar: elke schooldag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Extra inschrijvingsdag: zaterdag 29 december 10.00uur - 13.00uur

Zaterdag 27 april 2019, 13.00 uur tot 18.00 uur: Open Dag

 

 

Meebrengen bij de inschrijvingen:

  • de identiteitskaart,
  • het rapport van vorig schooljaar,
  • de eindbeslissing, oriënteringsattest van de vorige school,
  • eventueel de 'baso'-fiche vanuit de lagere school.

Studierichtingen

Klik hier voor een overzicht van de studierichtingen.

 

Inschrijvingsbeleid

Je kind inschrijven in de school van je keuze?

Vanaf maart 2018 kan je je kind inschrijven voor het schooljaar 2018-2019. Hiervoor gelden een aantal inschrijvingsregels en voorrangsperiodes. Hou hier dus rekening mee en schrijf je kind op tijd in!

Voor ieder kind is er een plaats!

Voor alle kleuter-, lagere en secundaire scholen met een 1ste jaar in Turnhout gelden dezelfde inschrijvingsperiodes.  

Inschrijven tijdens de schooluren (of na afspraak) in de drie inschrijvingsperiodes

 

Periode 1
Broers en zussen krijgen voorrang in de school waar al een kind van je gezin schoolloopt. 
Ook kinderen van personeel van de school hebben voorrang in die school.

Periode 2
Om een betere verdeling te krijgen van leerlingen met een verschillende achtergrond houden scholen plaatsen vrij voor kinderen die wel of juist niet aan bepaalde kenmerken voldoen.

Periode 3
Je kan je kind inschrijven in om het even welke school in Turnhout. Je kind heeft echter geen voorrang.

Vragen?

Je kan steeds terecht bij de school waar je gaat inschrijven, het Vrij CLB, CLB GO! en het LOP.

  • Vrij CLB - 014 41 64 39
  • CLB GO! - 014 41 33 30
  • Lokaal Overleg Platform (LOP) - 0473 93 89 37

 Meer info.